·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Etapes

ESO


L'educació secundària obligatòria (ESO) s'organitza en quatre cursos acadèmics (1r, 2n, 3r i 4t). Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba l’any de cumplir-ne els 16, tot i que l'alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

 

Objectiu : proporcionar al nostre alumnat l'assoliment de totes les Competències Bàsiques.

 

La seva superació els acredita per seguir altres estudis normalitzats: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

 

La no superació o no acreditació tanca les possibilitats directes d'estudis mitjans o superiors. Llavors es pot accedir als programes de formació professional inicial (PFI).

 

Distribució de matèries i hores setmanals per cursos:

 

ESO

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

3

3

3

Matemàtiques

3

4

4

4

C. de la naturalesa

-

3

-

-

C. de la naturalesa: biologia i geol.

3

-

2

-

C. de la naturalesa: física i química

-

-

2

-

C. socials, geografia i història

3

3

3

3

Educació física

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

-

Educació visual i plàstica

2

3

2

-

Música

2

-

-

-

Eticocívica

-

-

-

1

Religió/Cultura i valors ètics

1

-

1

-

Religió/Alternativa

-

1

-

1

Matèries opt / Específiques (4t)

2

2

2

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball síntesi / Proj recerca (4t)

(1)

(1)

(1)

(1)

TOTAL

30

30

30

30

Matèries específiques a 4t (cal triar-ne 3):

Biologia, Ed. Visual i Plàstica, Física i Química,

Francès, Informàtica, Llatí, Música, Tecnologia.