·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Etapes

CIS


Durada: un curs acadèmic  

 

Horari lectiu: Matí (de dilluns a dijous)

 

Objectiu: accés directe als cicles formatius de grau superior.

 

Organització: el curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part comuna s’imparteixen les matèries de Català, Castellà i Anglès. En la part específica cal triar una de les quatre opcions (científic-tecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment. S’imparteixen les matèries de Matemàtiques (obligatòria) i dues optatives, a triar-ne una: Psicologia-Sociologia o bé Química-Biologia, en funció de l’opció triada.

 

Currículum i hores setmanals

 

CIS

Hores

Català

3

Castellà

3

Anglès

5

Matemàtiques

4

Optativa

4

Tutoria

1

Total

20

Optatives:

Psicologia-Sociologia

Química-Biologia