·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Notícies

Calendari recuperacions 1r batxillerat (setembre 2019)

05-07-2019

2 de setembre (dilluns)

9 a 10.30 h: llengua castellana / llatí

10.30 a 12 h: filosofia / història del món contemporani

12 a 13.30 h: dibuix tècnic

 3 de setembre (dimarts)

9 a 10.30 h: català / literatura universal

10.30 a 12 h: anglès

12 a 13.30 h: ciències per al món contemporani / física / economia / economia i org. d'empreses

 4 de setembre (dimecres)

9 a 10.30 h: matemàtiques / matemàtiques aplicades a les CCSS

10.30 a 12 h: tecnologia industrial / biologia / química

12 a 13.30 h: educació física

 

 

 

 


Xarxes socials:


Arxius: